SBI  Bharti 2022 , State Bank Of India Bharti 2022 for 5008 post , SBI Bharti 2022 Apply Online Read All Detail, State Bank Of India Bharti 2022,ભારતીય સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી ૨૦૨૨ જાણો સંપૂર્ણ માહીતી ,SBI Clerk Recruitment 2022: State Bank of India (SBI) has released a recruitment notification. Interested candidates can apply online by visiting the official website of the Bank at bank.sbi/careers and sbi.co.in.


મસ્કાર વિદ્યાર્થીમિત્રો સ્વાગત છે આપનું egujrat ની એક નવી જ પોસ્ટ પર. આપણી આજની પોસ્ટનો વિષય રોજગારલક્ષી છે. આજની પોસ્ટ યુવાનો કે જે રોજગારીની શોધમાં છે તેઓ માટે ઉપયોગી બની શકે તેમ છે માટે આજની પોસ્ટ અંત સુધી વાંચજો તથા આપના અન્ય સાથીમિત્રોને પણ શેર કરજો. 

ભારતીય સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડીયા કે જેને એસ. બી. આઈ બેન્ક તરીકે ઓળખી છીએ , એસ. બી. આઈ દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૨ માટેની એક મહત્વની ભરતીની જાહેરાત કરી છે શું છે આઅ જાહેરાત , તેમાં કોણ કોણ ફૉર્મ ભરી શકશે? , તેમાં અરજી ફરી કેટલી હશે એ તમામ માહિતી આપને આજની પોસ્ટ પર મળી રહેશે. 

SBI  Bharti 2022

SBI ક્લાર્ક ભરતી 2022 સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) એ ભરતી ૨૦૨૨ અંગેની  સૂચના બહાર પાડી છે, જેમાં ઉમેદવારોને બેંકમાં કારકુની સંવર્ગમાં જુનિયર એસોસિયેટ (ગ્રાહક સપોર્ટ અને વેચાણ) માટે અરજી કરવા આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો બેંકની સત્તાવાર વેબસાઇટ banksbi.careers અને sbi.co.in પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. નોંધણી પ્રક્રિયા આવતીકલ, 7  સપ્ટેમ્બર, 2022 શરૂ  થશે, આ ફોર્મ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ સપ્ટેમ્બર 7, 2022 છે. 

પ્રારભિક પરીક્ષા નવેમ્બર 2022  મહિનામાં કામચલાઉ ધોરણે લેવામાં આવશે અને મુખ્ય પરીક્ષા ડિસેમ્બર 2023 જાન્યુઆરી 202 1 મહિનામાં ચલાઉ ધોરણ લેવામાં આવશે. આ ભરતી અભિયાન દ્વારા કુલ 5008 ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. 

SBI ભરતી 2022 ની લાયકાતો, અનુભવ, પસંદગીના માપદંડો અને અન્ય વિગતો વિશે તમારે જે જાણવાની જરૂર છે તે અહીં છે.

SBI ક્લાર્ક ભરતી 2022 મહત્વની તારીખો

નોંધણી પ્રક્રિયા શરૂ થશે: સપ્ટેમ્બર 07, 2022 
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: સપ્ટેમ્બર 27, 2022 

Indian Cost Guard Bharti 2022

  Read More SSC Bharti 2022 

SBI કારકુન પાત્રતા માપદંડ

પાત્રતા માપદંડ: માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં સ્નાતક અથવા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત કોઈપણ સમકક્ષ લાયકાત. ઇન્ટિગ્રેટેડ ડ્યુઅલ ડિગ્રી (IDD) પ્રમાણપત્ર ધરાવતા ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે IDD પાસ કરવાની તારીખ 30.11.2022 અથવા તે પહેલાની છે. જેઓ તેમના ગ્રેજ્યુએશનના અંતિમ વર્ષ/સેમેસ્ટરમાં છે તેઓ પણ આ શરતને આધીન અસ્થાયી રૂપે અરજી કરી શકે છે કે, જો કામચલાઉ રીતે પસંદ કરવામાં આવે, તો તેઓએ 30.11.2022ના રોજ અથવા તે પહેલાં ગ્રેજ્યુએશન પરીક્ષા પાસ કરી હોવાનો પુરાવો રજૂ કરવો પડશે.


પસંદગી પ્રક્રિયામાં ઓનલાઈન કસોટી (પ્રારંભિક અને મુખ્ય પરીક્ષા) અને નિર્દિષ્ટ પસંદ કરેલ સ્થાનિક ભાષાની કસોટીનો સમાવેશ થશે. જે ઉમેદવારો ઉપર જણાવેલ જગ્યાઓ માટે અરજી કરવા માગે છે તેઓ નીચે શેર કરેલ ભરતી સૂચના દ્વારા શૈક્ષણિક લાયકાત અને પસંદગી પ્રક્રિયા ચકાસી શકે છે.


SBI કારકુન અરજી ફી

SC/ST/PwBD/ESM/DESM: શૂન્ય સામાન્ય/ ઓબીસી/EWS: રૂ. 750

ફી / ઇન્ટિમેશન ચાર્જ એકવાર ચૂકવ્યા પછી કોઈપણ ખાતામાં રિફંડ કરવામાં આવશે નહીં અને તેને કોઈપણ અન્ય પરીક્ષા અથવા પસંદગી માટે અનામતમાં રાખી શકાશે નહીં

SBI ક્લાર્ક ભરતી 2022 કેવી રીતે અરજી કરવી? ઉમેદવારો ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે અને અરજીના અન્ય કોઈ મોડને સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો 27 સપ્ટેમ્બર, 2022 સુધી બેંકની અધિકૃત વેબસાઇટ

sbi.co.in પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

ઉમેદવારોએ બેંકની વેબસાઈટ https://bank.sbi/careers અથવા ઉમેદવારો ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે અને અરજીના અન્ય કોઈ મોડને સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો 27 સપ્ટેમ્બર, 2022 સુધી બેંકની અધિકૃત વેબસાઇટ

 પર જઇને ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. ઉમેદવારોએ બેંકની વેબસાઈટ https://bank.sbi/careers અથવા https://www.shy.co.in/careers -ઉમેદવારો ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે અને અરજીના અન્ય કોઈ મોડને સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો 27 સપ્ટેમ્બર, 2022 સુધી બેંકની અધિકૃત વેબ પર જઇને ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. ઉમેદવારોએ બેંકની વેબસાઈટ https://bank.sbi/careers અથવા https://www.shy.co.in/careers - જુનિયર એસોસિએટમ 2022ની ભરતી દ્વસ પોતાની જાતને ઓનલાઈન નોંધણી કરાવવાની જરૂર રહેશે.

Important LInk

 official notification :

Click here

Application Form 

 Click here

આ હતી આપણી આજની પોસ્ટ આજ પ્રકારની અન્ય માહિતી મેળવવા માટે અમારી સાથે જોડાય જજો. 

e-gujrat is Created Only For The Educational Purpose. Not The Owner Of Any OF The Available PDF Material Ans Books On it. Nor Made And Scanned.We Omly Provide The Link And Material Already Available On The Interner.If In Any Way It Violates The Law Or There Is A Problem Please Mail Us At egujrat18@gmail.com .