GPSSB Gram sevak Final Answer Key , Gram Sevak Exam 2022 Answer key, Download Gram sevak Exam Paper And Answer Key 2022 ,Gram Sevak exam Final Answer Key Exam 5-6-2022 ,ગ્રામ સેવક પેપર તા:5/6/2022 ,Gram Sevak Pepar Pdf With Answer Key Download


નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાગત છે આપનું egujrat નવી જ પોસ્ટ પર . આપણી આજની પોસ્ટ નો વિષય ગ્રામ સેવકની પરીક્ષા ની ફાઈનલ આન્સર . ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ ગાંધીનગર દ્વારા ગ્રામ સેવકની પરીક્ષાની ફાઈનલ આન્સર  કી  જાહેર કરી દીધેલ છે . આ આન્સર કી તેમજ અઞ માહિતી આજની પોસ્ટ પર મળી રહશે. માટે આજની પોસ્ટ અંત સુધી વાંચજો તથા આપના અન્ય સાથી મિત્રોને પણ શેર કરજો. 

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ ગાંધીનગર દ્વારા તા:5/6/2022 ના રોજ ગ્રામસેવક વર્ગ -3 ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા લેવામાં આવેલ હતી જેની ફાઈનલ આન્સર કી મંડળ દ્વારા જાહેર કરી દેવામાં આવેલ છે . તા:5/6/2022 રામસેવક પેપર તથા આન્સર કી આપ નીચે મુજબ મેળવી શકાશી. 


GPSSB Gram sevak Final Answer Key

ગ્રામ સેવકની પરીક્ષા તા:5/6/2022 ના રોજ યોજવામાં આવેલા હતી ત્યારવાદ તેની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી જાહેર  કરવામાં આવેલા હતી તેમાં વિદ્યાર્થી ના સૂચનો અને વાંધાઓ ધ્યાને લીધા બાદની ફાઈનલ આન્સર કી નીચે મુજબ છે. 

Gram Sevak Pepar Pdf da.5/6/2022 Download : Click here 

Gram Sevak Answer Key ta.5/6/2022 Download : Click here 

READ MORE   : 

Ekam Kasoti 2022 Std 9 to 12 :CLICK HERE 
 શિક્ષણ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક બમશ/1120/142/90 12/02/2020 અન્વયે વિધાર્થીઓના શિક્ષણ અને અભ્યાસમાં સાતત્ય જળવાઇ રહે તે હેતુથી રાજ્ય સ૨કા૨ના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા એકમ કસોટી માટે વિવિધ પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. જે અનુસંધાને ધોરણ-૯ થી ધો૨ણ-૧૨તા વિધાર્થીઓ માટે એકમ કસોટીનું આયોજન કરવાનું થાય છે. જુલાઇ-2022 ના મારામાં ધોરણ-૯ થી ધો૨ણ-૧૨ ની પ્રથમ એકમ કસોટી યોજાવા માટે નીચે મુજબની સૂચનાઓ ધ્યાને લેવા માટે બોર્ડ દ્વારા શાળાઓને સુચનાઓ આપવામા આવી છે.

શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા એકમ કસોટીના આયોજન દરમ્યાન નીચે મુજબની સૂચનાઓ ધ્યાને લેવા માટે જણાવવામાં આવ્યુ છે. 
  • શાળાનોએ ધોરણ- 09 થી 12ની એકમ કસોટી તા.27જુલાઈ 2022ના રોજ ૧-૧ કલાકના બે સેશનમાં યોજવાની રહેશે. 
  • પ્રથમ એકમ કસોટી માટે ધો.9 થી 12 ના દરેક ધોરણના માત્ર 2(બે) વિષયોના પ્રશ્નપત્રો અત્રેથી મોકલવામાં આવશે. જે ની વિગતો નીચે દર્શાવેલ સમયપત્રકમાં ઉપલબ્ધ છે.
  • પ્રથમ એકમ કસોટી માટે જુન અને જુલાઈ માસના એક્મો અભ્યાસક્રમ તરીકે રહેશે. જેની વિગતો અભ્યાસક્રમના પત્રકમાં દર્શાવેલ છે

CCBL Recruitment 2022 Notification : CLICK HERE 


Citizencredit Co-operative Bank Ltd., is a growing Scheduled Multi-State Co-operative Bank, established in 1920. The Bank is operating through its Head Office at Mumbai & 46 Branches in Maharashtra, Goa and the Union territory of Daman. The Bank invites On-line applications for the Post of Probationary Officers and Probationary Associates.

Interested candidates may apply online between July 19, 2022 to August 02, 2022 (inclusive of both days) only through the Bank's website https://www.citizencreditbank.com after carefully going through the instructions contained in this advertisement. NO OTHER MEANS/MODE OF APPLICATION WILL BE ACCEPTED. 

Candidates fulfilling prescribed eligibility criteria are requested to apply On-line through the Bank's website https://www.citizencreditbank.com on or before the timeline indicated.

Nabard Recruitment 2022 : CLICK HERE 

National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) has announced the
recruitment of Assistant Manager Vacancy. Those  candidates who are interested in the vacancy details and completed the All Eligibility Criteria can read the notification
and apply online. 

NABARD is an all India Apex Organization, wholly owned by Government of India and is an equal opportunity employer. Candidates can apply only ON-LINE on NABARD website www.nabard.org between 18 July 2022 and 07 August 2022.. 

NABARD ASSISTANT MANAGER RECRUITMENT 2022  IMPORTANT DATES    

STARTING DATE FOR APPLY & PAYMENT OF FEE

18/7/2022

LAST DATE FOR APPLY & PAYMENT OF FEE

07/08/2022

LAST DATE FOR EDITING APPLICATION

07/08/2022

LAST DATE FOR PRINT APPLICATION

07/08/2022NABARD ASSISTANT MANAGER RECRUITMENT 2022 APPLY ONLINE  : CLICK HERE 

NABARD ASSISTANT MANAGER RECRUITMENT 2022  NOTIFICATION: CLICK HERE 


Guinness World Record All Information: CLICK HERE

ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડની શરૂઆત વર્ષ 1958માં થઈ હતી. આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ વર્ષ 1998 સુધી 'ધ ગીનીસ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સ'ના નામે ચાલ્યો અને ત્યાર બાદ તેનું નામ 'ધ ગીનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ' થઈ ગયું. આ એક પ્રકારની રેકોર્ડ બુક છે, જે દર વર્ષે રિ-એડિટ કરવામાં આવે છે અને તેમાં નવા વર્લ્ડ રેકોર્ડ સામેલ કરવામાં આવે છે. આ અંતર્ગત માણસ દ્વારા બનાવેલા રેકોર્ડ અને વિવિધ કુદરતી રેકોર્ડનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

આ પુસ્તકને 'બેસ્ટ સેલિંગ કોપીરાઈટેડ બુક ઓફ ઓલ ટાઈમ'નું બિરુદ મળ્યું છે. આ પુસ્તક છેલ્લા 63 વર્ષથી વિશ્વના 100 દેશોમાં 23 અલગ-અલગ ભાષાઓમાં પ્રકાશિત થયું છે. તેની આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્રેન્ચાઇઝીએ હવે તેના નામથી મ્યુઝિયમ અને ટીવી ચેનલ શરૂ કરવાની પણ યોજના બનાવી છે. આમાં જે રેકોર્ડ આવ્યા છે તેમાં વિશ્વના વિવિધ સ્થળોના લોકોએ બનાવેલા વર્લ્ડ રેકોર્ડનો સમાવેશ થાય છે. ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડનો ઇતિહાસ થઈ હતી. 

Guinness World Record History ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડનો ઇતિહાસ ઘણો લાંબો છે. 10 નવેમ્બર 1951 ના રોજ, સર હ્યુ બીવર, જે તે સમયે ગિનીસ બ્રુઅરીઝ કંપનીના ડિરેક્ટર હતા, તેમના મગજમાં આવ્યું કે અત્યાર સુધી વિશ્વમાં એવું કોઈ પુસ્તક આવ્યું નથી, જેમાં વિશ્વ રેકોર્ડ સાથે સંબંધિત વસ્તુઓ હોય. આ પુસ્તક વાંચીને, ઘણા પ્રશ્નોના જવાબ એક ક્ષણમાં મળી શકે છે જેમ કે યુરોપનું સૌથી ઝડપી 'ગેમ બર્ડ' કયું છે વગેરે.

  e-gujrat Is Created Only For The Educational Purpose. Not The Owner Of Any Of The Available PDF Material And Books On It. Nor Made And Scanned. We Only Provide The Link And Material Already Available On The Internet. If In Any Way It Violates The Law Or There Is A Problem Please Mail Us At egujrat18@gmail.com