કાયદા pdf વર્લ્ડ ઇન બોકસ,કાયદા પરિચય આસ્થા એકેડમી, IPC 1960 PDF, CRPC-1973,ભારતીય ફોજદારી કાયદો   ૧૯૭૩ pdf ,IPC -CRIMINAL PROCEDURE CODE -1973 PDF, BHARTIY FOJDARI ADHINIYAM-1973 ,INDIAN PENAL CODE PDF LAXYA ACADEMY DOWNLOAD,KAYDO PDF DOWNLOAD


નમસ્કાર વિદ્યાર્થીમિત્રો સ્વાગત છે આપનું egujrat ની એક નવી જ પોસ્ટ પર .આજની પોસ્ટ પર આપણે વાત કરવાના છીએ ભારતીય કાયદા વિશે. કાયદા વિશે વિવિધ એકેડમીઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી બુક ની pdf આપને આ પોસ્ટ પર મળી રહેશે. માટે પોસ્ટ ને અંત સુધી વાંચજો.

        કાયદા તથા IPC  -1860,અને CRPC-1973 અંગેના પ્રશ્નો કોન્સ્ટેબલ.એ.એસ.આઈ,પી.એસ.આઈ વગેરે પરીક્ષાઓમાં પુછાતા હોય છે. આપને આ વધી કાયદાકીય પરીક્ષાઓ માટેની તૈયારી માટે અતિ મહત્વની pdf માહિતી મળી રહેશે.જેના દ્વારા આપ સરળતાથી કાયદાના પ્રશ્નો ઉકેલી શકશો.

 કાયદા pdf Download 


કાયદા પરીચય લક્ષ્ય એકેડમી PDF

Click Here

IPC હેતુલક્ષી પ્રશ્નો

Click Here

IPC PDF ICE રાજકોટ

Click Here

CRPC -1973 PDF

Click Here

કાયદા PDF  વર્લ્ડ ઇન બોકસ એકેડમી

Click Here

કાયદા PDF  આસ્થા એકેડમી

Click Here

કાયદા PDF  એન્જલ એકેડમી

Click Here

IPC -૧૮૬૦ લક્ષ્ય એકેડમી

Click Hereઆપને પરીક્ષાલક્ષી નીચેની pdf પણ ખુબ કામ લાગશે. આજ પ્રકારની અન્ય કોઈ પણ માહિતી ની pdf ફાઈલ મેળવવા માટે કોમેન્ટ દ્વારા જરૂરથી જણાવજો.


પંચાયતી રાજ PDF

Click Here

જાહેર વહીવટ PDF

Click Here

ગુજરાતનો સંપુર્ણ ઈતિહાસ

Click Here

ગુજરાતી સાહિત્ય બુક

Click Heree-gujrat Is Created Only For The Educational Purpose. Not The Owner Of Any Of The Available PDF Material And Books On It. Nor Made And Scanned. We Only Provide The Link And Material Already Available On The Internet. If In Any Way It Violates The Law Or There Is A Problem Please Mail Us At egujrat18@gmail.com