GPSSB Staff Nurse Question Paper (13th March 2022),STAFF NURSE QUESTION PAPER DOWNLOAD,staff Nurse exa an

નમસ્કાર વિદ્યાર્થીમિત્રો સ્વાગત છે આપનું egujrat ની એક નવી પોસ્ટ પર. 

GPSSB Staff Nurse Question Paper (13th March 2022)

ગુજરાત પંચાયત સર્વિસ સીલેકશન બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા તા:-૧૩/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ સ્ટાફ નર્સ કલાસ -૩ ની પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું . આ પરીક્ષા પુર્ણ થઈ ગઈ છે આજની પોસ્ટ માં તા: -૧૩/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ યોજાયેલ  સ્ટાફ નર્સ પરીક્ષાનું પેપર આપ સુધી પહોચાડી રહ્યા છીએ. વધુ માહિતી આજની પોસ્ટ અંત સુધી વાંચજો.  

Staff Nurse Question Paper PDF Download 

    આશા રાખું છું કે સ્ટાફ નર્સની પરીક્ષા તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોએ શાંતિથી તેમજ નિયત સમયમર્યાદામાં પુર્ણ કરી હશે.  પરીક્ષા સ્ટાફ નર્સની કામગીરીની પુર્વ માહિતી મેળવવા માટે ઉપયોગી બન્યુ હશે. આપ નીચે દર્શાવેલ લિંક દ્વારા સ્ટાફ નર્સ પેપર તથા આન્સર કી ડાઉનલોડ કરી શકશો.

સ્ટાફ નર્સ પેપર ૨૦૨૨ તા:-૧૩/૦૩/૨૦૨૨

Click Here

સ્ટાફ નર્સ પેપર ૨૦૨૨  પ્રોવીઝન આન્સર કી તા:-૧૩/૦૩/૨૦૨૨

Click Here