ગુજરાતનો સંંપુર્ણ ઇતિહાસ PDF (GUJARAT NO ITIHAS PDF DOWNLOAD) ,Gujarat Itihas pdf book World Inbox Academy(juvansinh jadeja) Gujarat Itihas book pdf university granth nirman board,Gujarat no Itihas pdf by liberty ,Gujarat at a Glance book pdf ,Gujarat sthaptya kala pdf, Gujarat Sanskrutik Itihas pdf, Prachin Gujarat Itihas pdf,Gujarat Itihas book Pdf  liberty, Itihas na patro chamundraj,durlabh raj,vallabhraj parichay  pdf, Gujarat Itihas Pdf juvansinh jadeja .

ગુજરાતનો સંંપુર્ણ ઇતિહાસ PDF BOOK 


    નમસ્કાર વિદ્યાર્થીમિત્રો સ્વાગત છે,તમારું egujrat ની એક નવી પોસ્ટ પર. જો તમે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહ્યા છો, તો  તેના માટે મહત્વનો વિષય એવા ગુજરાતના ઈતિહાસ ની તયારી માટે ઉપયોગી  ગુજરાતનો સંંપુર્ણ ઇતિહાસ pdf આપને આ પોસ્ટ પર મળી રહેશે. તો આ પોસ્ટ અંત સુધી વાચજો તથા તૈયારી કરતા આપના મિત્રોને પણ માહિતી શેર કરજો.સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી એવા તમામ વિષયોનું સંપુર્ણ મટીરીયલ આપને egujrat પર મળી રહેશે.

        આજની પોસ્ટ દ્વારા પ્રાચીન ગુજરાતની યોગ્ય સમજ.રાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક સત્યાગ્રહો,સૌરાષ્ટ્ર,કચ્છ અને ગુજરાતના રાજવીઓ ,ગાંધીજી,સરદાર,આબેંડકર,રવિશંકર મહારાજ,વિનોબા ભાવે વગેરે જેવા પાત્રોના જીવન ચરિત્રનો પરિચય ,૧૮૫૭ ના વિપ્લવની યોગ્ય સમજ ,સૌરાષ્ટ્રનું આધુનિકીકરણ અને રાજકીય પ્રવૃતિ તથા મહાગુજરાત આદોંલનની સમજ વગેરે જેવા મહ્ત્વના ઐતિહાસિક મુદાઓની સપુર્ણ માહિતી મળી રહેશે.જે આપનારી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષઓ માટે અત્યંત ઉપયોગી બની રહેશે.
 
    સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે ઈતિહાસ મહત્વનો વિષય ગણાય છે. દરેક પ્રકારની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં  ઈતિહાસના પ્રશ્નો પુછાતા જ હોય છે  બિનસચિવાલય.જુનિયર ક્લાર્ક,તલાટી,હેડ ક્લાર્ક,  GPSC,D.Y S.O,P.S.I,મામલતદાર ,રેવન્યુ તલાટી,ફોરેસ્ટ ગાર્ડ,પોસ્ટ વગેરે જેવી પરીક્ષાઓમાં ઈતિહાસ બુક PDF ખાસ ઉપાયોગી થશે .
Gujarat Itihas Book Pdf Download:-

 ગુજરાતનો સંંપુર્ણ ઇતિહાસ PDF BOOK     

 Download Here

 ગુજરાત ઈતિહાસ બુક (જુવાનસિંહ જાડેજા) World In Box Academy

      Click Here

 ગુજરાતનો ઈતિહાસ યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ  

      Click Here

 ગુજરાત નો ઈતિહાસ  લિબર્ટી    

      Click Here

 ગુજરાત એટ એ ગ્લાન્સ બુક (માહિતી નિયામકની કચેરી)  

      Click Here

 ગુજરાતની સ્થાપત્ય કલા  (માહિતી નિયામકની કચેરી)   

      Click Here

 ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક ઈતિહાસ યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ 

      Click Here

    

                                        

 ગુજરાત ઈતિહાસ  PDF Materials:

 

 પ્રાચીન ગુજરાતનો ઈતિહાસ 

   Click Here 

 ગુજરાતનો ઈતિહાસ બુક લિબર્ટી 

   Click Here

 લીબર્ટી દુર્લભરાજ,ચામુંડરાજ,વલ્લભરાજ

   Click Here

 ગુજરાતનો ઈતિહાસ  (યુવરાજસિંહ જાડેજા)

   Click Here

 

 

                           
            વિદ્યાર્થીમિત્રો આશા રાખું છું કે આપને આ પોસ્ટ ઉપયોગી બની હશે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાને લગતી અન્ય કોઈ પણ માહિતી કે PDF જોઈતી હોય તો અમને કોમેંંટ કરી જરૂરથી જણાવજો જેથી અમો આપને માહિતી પુરી પાડી શકીએ. તથા અમારી સાથે જોડાઈ જજો જેથી તમામ પરીક્ષાલક્ષી માહિતીની અપડેટ આપને મળતી રહે.
    e-gujrat Is Created Only For The Educational Purpose. Not The Owner Of Any Of The Available PDF Material And Books On It. Nor Made And Scanned. We Only Provide The Link And Material Already Available On The Internet. If In Any Way It Violates The Law Or There Is A Problem Please Mail Us At egujrat18@gmail.com