નોબેલ પ્રાઈઝ PDF DOWNLOAD,NOBEL PRIZE 2021 PDF,NOBEL PRIZE ITIHAS,Nobel Prize medvnar vyaktio,Nobel Prize all detail from starting to 2021 pdf download. 

નોબલ પ્રાઇઝ PDF DOWNLOAD

 ,


        નમસ્કાર વિદ્યાર્થીમિત્રો સ્વાગત છે તમારું egujrat ની એક નવી પોસ્ટ પર. જો તમે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો તો તેના માટેનો મહત્વનો મુદો એવા નોબેલ પુરસ્કાર વિશેની સંપુર્ણ વિગતો નોબલ પ્રાઇઝ PDF  આ પોસ્ટમાં મળી રહેશે . તો આ પોસ્ટ અંત સુધી વાચજો તથા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા આપના સાથી મિત્રોને પણ શેર કરજોઅમારી અન્ય પોસ્ટ પર સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી  તમામ પ્રકારનું મટીરીયલ egujrat પર આપને મળી રહેશે. 

        આપને આ પોસ્ટમાં નોબેલ પુરસ્કાર નો ઈતિહાસ,તેના માટેની સંસ્થાઓ , પુરસ્કારમાં અપાતી ભેટ, નોબેલ પુરસ્કાર મેળવનાર અનન્ય પ્રતિભાઓ,નોબેલ પુરસ્કાર મેળવનાર ભારતીયો, ૨૦૨૧ નોબેલ પ્રાઇઝ મેળવનાર તમામ વ્યક્તિઓ તથા તેમની શોધ વિશેની સંપુર્ણ સમજ સાથેની વિગતો મળી રહેશે.

    સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે પુરસ્કાર મહત્વનો વિષય ગણાય છે. અને તેમાં પણ નોબેલ પુરસ્કાર મહત્વનો ગણાય છે તમામ પ્રકારની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં  પુરસ્કારને લગતા પ્રશ્નો પુછાતા જ હોય છે  બિનસચિવાલય.જુનિયર ક્લાર્ક,તલાટી,હેડ ક્લાર્ક,  GPSC,D.Y S.O,P.S.I,મામલતદાર ,રેવન્યુ તલાટી,ફોરેસ્ટ ગાર્ડ,પોસ્ટ,TET-1/2,TAT,J-TAT ઉપરાંત રાજ્ય સરકાર દ્વારા લેવાતી તમામ પરીક્ષાઓ માટે નોબેલ પ્રાઇઝ બુક PDF ખાસ ઉપયોગી થશે .


 નોબલ પ્રાઇઝ PDF DOWNLOAD Current Kachumbar

  Click Here 

 
            ઉપરાંત ગુજરાતના ઈતિહાસ pdf તથા તેને લગતાં મહત્વના મુદા એવા પ્રાચીન ગુજરાતની યોગ્ય સમજ,રાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક સત્યાગ્રહો, સૌરાષ્ટ્ર,કચ્છઅને ગુજરાતના રાજવીઓ, ગાંધીજી, સરદાર, આંબેડકર,રવિશંકર,વિનોબા ભાવે વગેરે જેવા મહાન પાત્રોના જીવનચરિત્રનો પરિચય,૧૮૫૭ ના વિપ્લવની યોગ્ય સમજ,સૌરાષ્ટ્રનું આધુનિકીકરણ અને રાજકીય પ્રવૃતિઓ તથા મહાગુજરાત આંદોલન ની સમજ તેમજ ગુજરાતના ઈતિહાસ વિશેની વિવિધ એકેડેમી અને માહિતી નિયામકની કચેરી દ્વારા પ્રકાશિત પુસ્તકોની PDF આપને નીચેની લિંક દ્વારા મળી રહેશે. 
          
ગુજરાતનો સંપુર્ણ ઈતિહાસ PDF DOWNLOAD

 ગુજરાતનો ઈતિહાસ બુક (જુવાનસિંહ જાડેજા) World In Box Academy             

 Click Here

ગુજરાતનો ઈતિહાસ યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ 

 Click Here

 ગુજરાતનો ઈતિહાસ liberty Academy                 

 Click Here

 ગુજરાતની સ્થાપત્ય કલા (માહિતી નિયામકની કચેરી) 

 Click Here

 ગુજરાતનો સાસ્કૃતિક ઈતિહાસ યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ

 Click Here

 

 

        ધોરણ ૫ થી ૧૨ પાઠયપુસ્તક આધારીત ભુગોળ તથા ઈતિહાસ ના મહત્વના પ્રશ્નો તેમજ આદીવાસી વિભાવના,સંસ્કૃતિ,કળા,તહેવારો,મેળા,લોકકલા,ગીતો,ભગત પરંપરાઓ તથા આદીવાસી સાંંસ્કૃતિક વારસા વિશેની માહિતી નિયામક ની કચેરી દ્વારા પ્રકાશિત બુકની pdf નીચેની લિંક દ્વારા આપ મેળવી શક્શો.  

 ધોરણ ૫ થી ૧૨ ભુગોળ પ્રશ્નો PDF

 Click Here

 ધોરણ ૫ થી ૧૨ ઈતિહાસ પ્રશ્નો PDF

 Click Here


આદીવાસી સમાજ વિશેની સંપુર્ણ માહિતી PDF

Click Here

    વિદ્યાર્થીમિત્રો આશા રાખું છું કે આપને આ પોસ્ટ ઉપયોગી બની હશે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાને લગતી અન્ય કોઈ પણ માહિતી કે PDF જોઈતી હોય તો અમને કોમેંંટ કરી જરૂરથી જણાવજો જેથી અમો આપને માહિતી પુરી પાડી શકીએ. તથા અમારી સાથે જોડાઈ જજો જેથી તમામ પરીક્ષાલક્ષી માહિતીની અપડેટ આપને મળતી રહે.

   e-gujrat Is Created Only For The Educational Purpose. Not The Owner Of Any Of The Available PDF Material And Books On It. Nor Made And Scanned. We Only Provide The Link And Material Already Available On The Internet. If In Any Way It Violates The Law Or There Is A Problem Please Mail Us At egujrat18@gmail.com