વન્યજીવ પ્રશ્ન મંચ (વન વિભાગ) ફોરેસ્ટ ગાર્ડ mcqs પ્રશ્નો pdf, forest guard mcqs pdf ,vanyajeevo mcws pdf download,forest mcqs pdf,     નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાગત છે આપનુંં egujrat ની એક નવી પોસ્ટ વન્ય જીવ પ્રશ્ન મંચ.આ પોસ્ટ પર આપને વનવિભાગ ની પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી mcq  પ્રશ્નો pdf મળી રહેશે જે આપને વનવિભાગ દ્વારા લેવાનારી કોઈપણ પરીક્ષા ની તૈયારી માટે મહત્વની બની રહેશે તો આ પોસ્ટ ને અંત સુધી વાંચજો તથા આપના સાથીમિત્રોને પણ શેર કરજો .

        આજની પોસ્ટમાં અપાને વનવિભાગ ની પરીક્ષાઓમાં પુછાતા વન્યજીવો,અભ્યારણ્યો,સસ્તન વન્યજીવો,સરીસૃપ,રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો,ઉજવાતા દિવસો વગેરે જેવા પ્રશ્નો મળી રહેશે જે આપને પરીક્ષા માટે અતિ ઉપયોગી નીવડશે.વનવિભાગની પરીક્ષાઓ માટે આ પ્રશ્નો વાચવા જરૂરી છે કેમ કે આ પ્રશ્નો પરીક્ષાલક્ષી તેમજ અભ્યાસક્રમ આધારીત છે,  

વન્યજીવ પ્રશ્ન મંચ pdf ( પ્રકાશન અને સંપર્ક વિભાગ)

Click HereEnglish Grammar & Vocabulary ને લગતા તમામ મુદાઓ જેવા કે Irregular verbs,Tense,Auxiliary verbs,Active passive,Questions tags,Degree Of Comparison,Direct-Indirect, Subject verb agreement,Articles,Noun,Pronoun,Adjective,Adverb,Non-Finites,Preposition & Phrase Preposition,Phrasal verbs,Conjunction,Question Papers,Mixed Exercise,GSSSB Previous Paper MCQS,GPSSB Previous Paper MCQS,Most IMP Vocabulary વગેરેના વૈકલ્પિક પ્રશ્નો મળી રહેશે. જે દરેક પ્રકારની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી બની રહેશે.આ pdf ની પ્રેક્ટિસ દ્વારા આપ કોઈપણ પરીક્ષામાં અગ્રેજી વિષયના પુરા માર્ક મેળવી શકશો.

GOLDEN MSQS BOOK PDF BY WEBSANKUL

Click Here

સામાન્ય વહીવટ વિભાગ તા:-૬/૧/૧૯૮૯ ના ઠરાવ ક્રમાંક.નં.વહભ-૧૦૮૯-૩૮૬૩-ઘ-૧ અન્વયે રચાયેલી સમિતિ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ ગુજરાતી-ગુજરાતી શબ્દકોશ pdf કે જે ભાષાશુધ્ધિ અને જોડણી બે મહતવના મુદાઓ માં સુધારા માટે મનાવવામાંં આવેલ છે  તે નીચેની લિંક દ્વારા મળી રહેશે.તથા ભાષાનિયામક ની કચેરી ગાંધીનગર દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલો ગુજરાતી -અંગ્રેજી શબ્દકોશ જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે ખુબ ઉપયોગી બનશે તે નીચે લિંક દ્વારા આપ મેળવી શકશો.

વ્યવહાર ઉપયોગી ગુજરાતી-ગુજરાતી શબ્દકોશ ભાષાનિયામક ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર

Click Here

વ્યવહાર ઉપયોગી ગુજરાતી-અંગ્રેજી શબ્દકોશ ભાષાનિયામક ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર

Click Here શક્તિપીઠ અંબાજી તથા વડનગર વિશેની સંપુર્ણ વિગતો વિસ્તૃત મા આપને નીચેની લિંક દ્વારા મળી રહેશે.જે પરીક્ષાઓ માટે ખુબ ઉપયોગી નીવડશે.

વડનગર PDF

Click Here

અંબાજી PDF

Click Here


વધુમાં આ પોસ્ટ માં ગુજરાતી સાહિત્ય pdf books , gujarati sahitya imp mcqs , gujarati sahitya pdf book download , gujarati sahitya na amar patro , gujarati sahitya question papers , ice gujarati sahitya pdf વગેરે આ પોસ્ટ માં મળી જશે.

ગુજરાતી સાહિત્ય બુક

Click Here


 ગાંધીની આત્મકથા સત્યના પ્રયોગો અને હિંંદ સ્વરાજ બુક pdf તથા કીર્તિમંદિર માહિતી pdf  અને ભાષાનિયામક ની કચેરી દ્વારા ગુજરાતી ભાષા અને વ્યાકરણ વિશેની પ્રકાશિત બુક ભાષાગૌરવ,ભાષા વિવેક તથા ભાષા સૌંદર્યની pdf બુક ની લિંક પણ નીચે મુજબ ને આપને મળી રહેશે. 

ગાંધીની આત્મકથા સત્યના પ્રયોગો તથા હિંદસ્વરાજ

Click Here

ભાષા ગૌરવ,ભાષા વિવેક, ભાષા સૌંદર્ય ભાષા નિયામકની કચેરી દ્વારા પ્રકાશિત

Click Here

 
 વિદ્યાર્થીમિત્રો આશા રાખું છું કે આપને આ પોસ્ટ ઉપયોગી બની હશે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાને લગતી અન્ય કોઈ પણ માહિતી કે PDF જોઈતી હોય તો અમને કોમેંંટ કરી જરૂરથી જણાવજો જેથી અમો આપને માહિતી પુરી પાડી શકીએ. તથા અમારી સાથે જોડાઈ જજો જેથી તમામ પરીક્ષાલક્ષી માહિતીની અપડેટ આપને મળતી રહે.
    e-gujrat Is Created Only For The Educational Purpose. Not The Owner Of Any Of The Available PDF Material And Books On It. Nor Made And Scanned. We Only Provide The Link And Material Already Available On The Internet. If In Any Way It Violates The Law Or There Is A Problem Please Mail Us At egujrat18@gmail.com